Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
HTR
Xuất hiện:
31 Tháng mười 2007
Châm ngôn
Giới thiệu về
The best legends of IGZ
Trang web
Xếp hạng của Team
Hunters Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[HTR]_HawK Người lập Team 31 Tháng mười 2007 5 Tháng một 2011 - 9:45 pm
[HTR]Sagramore_ Team Captain 28 Tháng năm 2013 1 Tháng mười 2013 - 12:40 am
[HTR]DaGoNeT_ Team Captain 28 Tháng năm 2013 27 Tháng mười một 2017 - 8:19 pm
[HTR]****xTreMe Team Captain 22 Tháng mười hai 2012 27 Tháng mười một 2017 - 8:21 pm
[HTR]_TriSTaN Team Captain 31 Tháng năm 2013 5 Tháng một 2015 - 9:44 pm
[HTR]NoNdeaD Thành viên 15 Tháng một 2008 10 Tháng mười 2012 - 9:44 pm
[HTR]RedSkull__ Thành viên 6 Tháng năm 2011 17 Tháng năm 2011 - 8:14 pm
[HTR]Definitive_ Thành viên 27 Tháng tư 2011 19 Tháng năm 2013 - 5:30 pm
[HTR]FulziOuS_ Thành viên 28 Tháng sáu 2008 20 Tháng bảy 2008 - 7:35 am
[HTR]LykaIoS Thành viên 25 Tháng năm 2008 26 Tháng chín 2008 - 8:37 pm
[HTR]_AxEL Thành viên 14 Tháng một 2008 15 Tháng hai 2010 - 6:06 pm
[HTR]LoNely_ Thành viên 31 Tháng mười 2007 14 Tháng mười 2008 - 11:47 am
[HTR]CaSCaBeL Thành viên 21 Tháng ba 2009 15 Tháng mười 2010 - 5:55 pm
[HTR]WiNRo Thành viên 3 Tháng năm 2011 22 Tháng một 2012 - 10:53 pm